40 ordstest

Standard

Diktatmal

Reklamer

Ordkjedetest

Standard

ordkjedetest

Elevene skal dele så mange av disse ordkjedene de kan klare i løpet av 4 minutter. 

Det finnes mange forskjellige ordkjedetester, dette er en av dem.

Lesestrategier, ordkunnskap

Standard

Lesestrategier er nyttige å kjenne til når elevene møter en ukjent tekst. Hva skal elevene se etter og hva er den mest hensiktsmessige arbeidsmetoden. Her er et forslag og eksempel på det.

Leseknep

Øvelser som er nyttige på 3.trinn for å øke ordkunnskapen til elevene.

Synonymer 1

Synonymer

ScreenHunter_73 May. 04 19.27


Kompetansemål:

  • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

Læringsmål:

  • lære hva synonymer er
  • samtale og arbeide med synonymer