Lesehastighet, lesetrening og ordkjedetest.

Standard

Disse aktivitetene er lesetrening og gir elevene muligheten til øke både leseforståelse og lesehastighet.

Elevene skal dele ordene i ordkjedetesten med en strek og klare så mange ordkjeder i løpet av 4 minutter. Den voksne noterer hvor mange ordkjeder eleven har klart. Denne aktiviteten kan gjentas og gjøres mange ganger.

Ordkjedetest

Her er de 81 mest høyfrekvente ordene. Disse kan leses som ordkjedene. En voksen tar tiden og elevene leser så mange de kan i løpet av 4 minutter. Man kan gjerne begynne på en ny kolonne hvis man ikke leser alle 81 ordene i løpet av den tilmålte tiden. Målet med aktiviteten er at elevene skal «automatisere» de mest høyfrekvente ordene.

De 81 mest høyfrekvente ordene.

Ordkjedetester forteller oss ofte om lesehastigheten til elevene. Her er noen lesetester som gjør det automatisk når man tar den:

Lesetest 1

Lesetest 3

Lesetest 5

mal

 

 

 

 

Reklamer