Ordkjedetesten

Standard

Denne testen er ikke bare nyttig for å øke elevenes lesehastighet, men også et nyttig kartleggingsverktøy for skolen.

Ordkjedetesten – standard

Ordkjedetesten

 

Advertisements