De fire tegnene

Standard

De fire tegnene

Reklamer

Kriterier for god lesing

Standard

Elevene må vite kriteriene for god lesing for å kunne vurdere egen lesing. Lærer må bruke mye tid på å modellere for elevene. Dette kan gjøres i hver leseøkt. Oversikten over kriteriene kan skrives ut, lamineres og henges opp i klasserommet, eller vises på smarttavle under leseøktene. Kriteriene må være synlig for elevene. Elevenes vurderinger kan skrives direkte på lydfilen som legges i elevmappene på Fronter.

Kriterier for god lesing

I dette arbeidet er det også naturlig å jobbe med tegnsetting. Her en morsom vinkling til dette arbeidet:

Tegnsetting


Kompetansemål:

Elevene skal kunne:

  • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening.
  • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm.

Læringsmål:

  • lese høyt for hverandre.
  • tenke på de kriteriene for god lesing som elevene har lært.
  • gjøre opptak og vurdere egen lesing.

Egennavn og fellesnavn

Standard

Egennavn og fellesnavn
Når substantivet er et felles navn på mange av samme type, kaller vi det for fellesnavn. Fellesnavn skrives med liten forbokstav dersom de ikke står først i en setning. Ukedager og måneder skrives med liten bokstav.

Eksempel: fjell, elv, dal, jente, by, tårn, søndag

Når substantivet er navn på en spesiell person, by, elv e.l, er det et egennavn. Egennavn skrives med stor forbokstav.

Eksempel: Oslo, Tønsberg, Hallingdalen, Linda, Roma, Øygarden.

Oppgaver:

Oppgaver, egennavn og fellesnavn

Samtale med barna om egennavn og fellesnavn:

Hva er egennavn? – Egennavn er navn på personer, husdyr, land, byer, fjell, fotballag og så videre. – Egennavn skrives med stor forbokstav. – Eksempel: Hjelme, Torvastad, Norge, Europa og Liverpool.

Hva er fellesnavn? – Vi kan sette en, ei eller et foran fellesnavn. – Foran hankjønnsord skriver vi en, foran hunkjønnsord ei og foran intetkjønn et. – Vi skriver fellesnavn med liten forbokstav. – Eksempel: gutt, land, pyramide, stol og flagg. – Fellesnavn kan stå i entall og flertall. En hund er entall, hunder er flertall.


Kompetansemål:

Elevene skal kunne:

  • beskrive ordklasser og deres funksjon.

Læringsmål:

  • vite at substantiv deles i egennavn og fellesnavn.