Personbeskrivelse

Standard

ScreenHunter_01 May. 09 13.37

Elevene skal skrive personbeskrivelser med bakgrunn i bøker og bilder av personer. På denne måten får elevene øvet opp å betrakte og beskrive andre personer.

Personbeskrivelse


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer.

Læringsmål:

  • skrive personbeskrivelser av personer i bøker, fortellinger osv.
Reklamer

Touchmetoden

Standard

Elevene skal skrive effektiv på tastatur og dette programmet hjelper elevene til få en hurtig tastaturteknikk.

Touch metoden

Elevene bør lære touchmetoden når de starter i 1.klasse. Arne Trageton er skeptisk til lærers kompetanse når det gjelder touchmetoden. Elevers tasaturbruk er preget av «pekefingervalsen», sier han videre. Les mer her:

Barn bør lære touch-metoden tidlig

Det er vel ingen hemmelighet at Trageton har rett. Elevene i dag kan ikke skrive ved hjelp av touchmetoden på småskoletrinnet. Elevene bør begynne med opplæringen av denne metoden tidligere enn i dag.


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving.

Læringsmål:

  • skrive på tastatur ved hjelp av «Touch metoden».

Æ-lyd

Standard

ScreenHunter_01 May. 05 16.58

Alle ord som skrives med bokstaven æ, har lang æ-lyd.

Eksempler: fjær, bæ, bær, bære, blære, budbærer, hæl, nær, gjær, tær, trær, lære, lærdom, atmosfære, klær

I de fleste ordene skriver vi æ-lyden med bokstaven e.
Eksempler:  fjernsyn, kjerring, herk, snerk, jern, verre, verden, stjerne, smerte, dessverre, verb.

Vi skriver mange ord med æ-lyd foran to konsonanter med e. Slik som i ordene: berg, dverg,herme osv.

Merk: Er du her, eller er du der?

Ord med æ-lyd som stammer fra ord med å, skriver vi med æ.
Eksempel: væske (av våt)

lang og kort æ-lyd, mal til diktat

Oppgaver til arbeidet med æ-lyd:

Oppgaver, æ-lyd


Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk.

Læringsmål:

  • kjenne til noen ord som har kort og lang æ-lyd.
  • kjenne til reglen om kort og lang æ-lyd,
  • skrive ord med kort og lang æ-lyd.