Ordkjeder

Standard

Når elevene klarer å dele opp ordkjeder i et hurtig tempo, har de oppnådd en høy lesehastighet. Dette er ikke bare viktig for å kunne lese hurtig, men også for å kunne forstå en tekst bedre. Elevene bør testes i ordkjeder fra 2.trinn.

Her er en nettside der elevene får mulighet til å øve:

Agora – ordkjeder


 

Kompetansemål:

  • lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse

 

Læringsmål:

  • kunne dele ordkjeder så fort som mulig
Reklamer