Synonymer

Standard

Elevene på 3.trinn skal kjenne hva synonymer og kjenne til mange synonymer til norske ord. I kartleggingsprøven i norsk  blir forståelse av synonymene etterspurt.

På nettet finnes en synonymordbok:

Synonymer.no

Her er noen oppgaver som elevene kan jobbe med:

Ordriket -ordforståelse

Oppgaver:

Synonymer

Synonymer 1

ScreenHunter_73 May. 04 19.27


Kompetansemål:

  • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

Læringsmål:

  • kjenne til synonymene til mange norske ord
Reklamer