Grunnleggende ferdigheter i norsk

Standard

Grunnleggende ferdigheter i norsk:

Kunne uttrykke seg muntlig: Rim, rytme, språklyder, ord og setninger, følelser og meninger, fortelle, samtale, lytte og gi respons.

– Kunne uttrykke seg skriftlig: leseforståelse, sammenheng mellom språklyd og bokstav, bruke bokstaver og ord i håndskrift og på tastatur, finne egne bøker å lese.

– Kunne lese: ulike lesestrategier.

– Kunne regne: telle stavelser, lyder, ord.

– Kunne bruke digitale verktøy: Bruke data til skrivetrening.

 

Reklamer