Digitale ferdigheter

Standard

Digitale ferdigheter er en av de fem ferdighetene vi skal fokusere på. De digitale ferdighetene er likestilt med det å skrive og lese. Det er derfor viktig at elevene lærer og får øvelse i de ferdighetene som kreves etter 4.trinn allerede mens elevene går i 3.klasse.

Her er noen nyttige oppgaver:

Digitale ferdigheter

mal

Kompetansemål:

  • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving

Læringsmål:

  • kunne skrive e-mail, kjenne til verktøy i word.
Reklamer

Ord- og tekstkunnskap

Standard

ScreenHunter_73 May. 04 19.27

Elevene på 3.trinn bør få trening i ord og tekstkunnskap. Dette betyr at elevene bør møte «fokusord» hver uke. Disse kan man finne i alle fag og bør være synlige i klasserommet. Dette er en fin øvelse for elevene i det å forstå de ordene de møter i løpet av uken i alle fag. Det å forstå disse ordene og begrepene fører med seg at elevene forstår det de leser bedre.

Her er noen oppgaver som kan hjelpe elevene til å forstå ord og begreper:

Ord- og tekstkunnskap

mal