Bison – lesestrategi

Standard

BISON-blikk: En huskeregel for å forberede seg på tekstens innhold før man begynner å lese.

Hvis du lurer på hva du skal gjøre når du skal ta et BISON-overblikk over en tekst, skal du tenke på ordet BISON. Hver bokstav i dette ordet står for en ting du skal gjøre når du tar et BISON-overblikk.

B bilder/illustrasjoner. Studer alle bilder og illustrasjoner, også tabeller og skjemaer. Husk å lese bildetekstene også. 

I – ingress/innledning – et overblikk over teksten, får aktivert bakgrunnskunnskap og er ”påkoblet” før selve leseaktiviteten begynner.

S – slutt/sammendrag/siste avsnitt. Les siste avsnitt i teksten. Der skriver forfatteren ofte et lite minisammendrag.

O – les alle overskriftene i den teksten du skal lese. En lang tekst er ofte delt opp i mindre deler, hver med sin overskrift.

N – NB- ord. Les alle NB-ordene i teksten. NB er forkortelse for ”notabene” og betyr ”legg merke til”. NB-ord er ord som leseren skal legge spesielt merke til. Ordene kan merkes på forskjellige måter: – kursiv: Bokstavene står på skrå. – understreking: Ordene får en strek under seg. – fete typer: Ordene er skrevet med tykke, fete bokstaver. – STORE BOKSTAVER: Av og til er viktige ord skrevet med STORE BOKSTAVER.

 Gjør dette sammen med elevene de første gangene, så kan elevene gjøre det i par eller grupper, før de etter hvert også kan gjøre det individuelt.

Her kan lærere og foreldre lese mer om Bison-lesestrategi:

Bison-lesestrategi

screenhunter_06-mar-05-22-40

Her er plakaten som kan henges opp i klasserommet eller hjemme:

Bison-plakat

mal

Kompetansemål:

  • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

Lærinngsmål:

  • lese og forstå en tekst ved å bruke en lesestrategi

 

Digitale ferdigheter

Standard

Digitale ferdigheter er en av de fem ferdighetene vi skal fokusere på. De digitale ferdighetene er likestilt med det å skrive og lese. Det er derfor viktig at elevene lærer og får øvelse i de ferdighetene som kreves etter 4.trinn allerede mens elevene går i 3.klasse.

Her er noen nyttige oppgaver:

Digitale ferdigheter

mal

Kompetansemål:

  • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving

Læringsmål:

  • kunne skrive e-mail, kjenne til verktøy i word.

Ord- og tekstkunnskap

Standard

ScreenHunter_73 May. 04 19.27

Elevene på 3.trinn bør få trening i ord og tekstkunnskap. Dette betyr at elevene bør møte «fokusord» hver uke. Disse kan man finne i alle fag og bør være synlige i klasserommet. Dette er en fin øvelse for elevene i det å forstå de ordene de møter i løpet av uken i alle fag. Det å forstå disse ordene og begrepene fører med seg at elevene forstår det de leser bedre.

Her er noen oppgaver som kan hjelpe elevene til å forstå ord og begreper:

Ord- og tekstkunnskap

mal