Stavskrift eller løkkeskrift

Standard

Det er et mål at alle elever skal tilegne seg en sammenhengende skrift. Det finnes to ulike skrifttyper som er dominerende i Norge. Diskusjonene hvorvidt den ene typen er bedre eller lettere å tilegne seg enn den andre pågår også i dag.

En forkjemper for løkkeskriften var Kåre Danielsen, høgskolelektor i Vestfold. Han redegjorde blant annet for den gode effekten løkkeskriften hadde for det kognitive aspektet hos barna.

Hvis man skulle velge løkkeskriften er det anbefalt å bruke en hjelpebok som Kåre Danielsen skrev. Den gir gode øvelseoppgaver og kan være til god hjelp for elevene.

Her er et godt hjelpemiddel skrevet av Danielsen:

Hjelpebok for løkkeskrift

I dag har mange pekt på at det er vanskeligere å tilegne seg løkkeskriften. For mange er det lettere å få til en hensiktsmessig sammenhengende skrift med stavskrift. Å forvente at gutter i 7 års alderen skal skrive løkkeskrift er for mange rett og slett naivt. Dessuten kan det føre til at tekstskapingen blant gutter blir betydelig vanskeligere. Det er viktig at guttene ikke blir ekskludert fra å uttrykke seg skriftlig.

Her er et eksempel på stavskrift:

screenhunter_07-sep-24-11-40

Her er alfabetet i løkkeskrift:

Alfabet i løkke

Det er enkelt å se at løkkeskriften krever en mer utviklet finmotorikk enn det stavskriften krever. Det bør i alle fall diskuteres på hvert team, gruppe eller skole hvilken skrifttype man skal velge.

 

Synonymer

Standard

Elevene på 3.trinn skal kjenne hva synonymer og kjenne til mange synonymer til norske ord. I kartleggingsprøven i norsk  blir forståelse av synonymene etterspurt.

På nettet finnes en synonymordbok:

Synonymer.no

Her er noen oppgaver som elevene kan jobbe med:

Ordriket -ordforståelse

Oppgaver:

Synonymer

Synonymer 1

ScreenHunter_73 May. 04 19.27


Kompetansemål:

  • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

Læringsmål:

  • kjenne til synonymene til mange norske ord

Ordkjeder

Standard

Når elevene klarer å dele opp ordkjeder i et hurtig tempo, har de oppnådd en høy lesehastighet. Dette er ikke bare viktig for å kunne lese hurtig, men også for å kunne forstå en tekst bedre. Elevene bør testes i ordkjeder fra 2.trinn.

Her er en nettside der elevene får mulighet til å øve:

Agora – ordkjeder


 

Kompetansemål:

  • lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse

 

Læringsmål:

  • kunne dele ordkjeder så fort som mulig

Løkkeskrift

Standard

Elevene skal kunne skrive en sammenhengende skrift. Et eksempel på en sammenhengende skrift, er løkkeskriften. Alfabetet i løkkeskrift kan limes/plasseres på elevens pulter.

Alfabet i løkke


 

Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur.

Læringsmål:

  • skrive løkkeskrift.

Eventyr for alle

Standard

ScreenHunter_02 May. 25 20.58

Eventyr er en sjanger som elever i småskolen bør kjenne til. Elevene på 3. trinn bør ikke bare kjenne til eksempler på norske eventyr, men også kjenne til de mest kjente sjangertrekkene.

Her er noen kjennetegn ved eventyrene:

Ubestemt tid
Eventyrene er ikke knyttet til noen bestemt tid.

Eksempel på innledning:

  • Det var en gang …

Ubestemt sted
Eventyrene er ikke knyttet til noe bestemt sted.

Eksempler på uttrykk:

  • Østenfor sol og vestenfor måne
  • Bak de syv blåner
  • I skogen

Personene
Det er som regel få personer som er med i handlingen. De er gjerne snille eller slemme, unge eller gamle, kloke eller dumme, vakre eller stygge. Ofte kan de samme personene gå igjen i flere eventyr.

Eksempler på dette er Per, Pål og Espen Askeladd. Som personer er Per og Pål like.

Andre vesen
Dyr, fugler og planter kan ha menneskelige egenskaper. Ofte møter vi overnaturlige vesener som troll. I «Kvifor bjørnen er stubbrumpet», møter du en bjørn og en rev. Begge kan snakke.

Helten eller heltinnen
Det er bare én helt eller heltinne i hvert eventyr. Han eller hun blir ofte utsatt for én eller flere prøvelser. Se hvordan dette skjer i  Askeladden og de gjode hjelperne.

Magiske tall
Tallene 3, 7, 9 og 12 er magiske tall i eventyrsjangeren. Eksempler:

  • De tre bukkene Bruse som skal til seters for å gjøre seg fete.
  • Askeladden hadde syv gjenstander som han brukte da han skulle målbinde prinsessa.
  • Troll kan ha ni hoder.

Gjentakelser
Handlingen gjentar seg ofte i eventyr. Dette gjør at de er lette å huske og gjenfortelle. I De tre bukkene Bruse gjentar handlingen seg tre ganger.

Reise
Ofte må helten og andre personer legge ut på en reise for å nå et mål. I Prinsessa som ingen kunne målbinde legger tre brødre ut på en reise der målet er å vinne prinsessa og få halve kongeriket.

Hjelp
I «Prinsessa som ingen kunne målbinde» finner Askeladden sju ting han får bruk for når han skal møte prinsessen.

Gode hjelpere
Helten er snill, gir ofte hjelp og får hjelp tilbake. Se hvordan dette skjer i Askeladden og de hjelperne.

Kamp
I flere eventyr møter vi konflikter og kamp. Den største Bukken Bruse tar et oppgjør med trollet De tre bukke Bruse møter på brua.

Faste uttrykk
Noen uttrykk brukes flittig i eventyr. Dette kan være uttrykk som innleder og avslutter eventyrene, men også andre. Eksempler:

  • Langt om lenge
  • Langt og lenger enn langt

Moral
Eventyrene har ofte en moral vi kan lære noe av. Det gode får sin lønn og det onde sin straff.

Slutten
Mange eventyr bruker faste avslutningsuttrykk. Eksempler:

  • Så levde de lykkelig alle sine dager.
  • Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute.

Muntlig språk
Språket i eventyrene er preget av dagligtalen. Du finner med andre ord mange replikker i slike tekster.  Det kan gjøre flere av disse eventyrene egnet for fremføring og dramatisering.


 

Elevene skal kunne:

Kompetansemål:

  • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster.

Læringsmål:

  • kjenne til sjangertrekkene til eventyrene.

Tankekart

Standard

Tankekart er en nyttig verktøy for å oppsummere hva elevene kan i forkant av en læringsaktivitet og i arbeidet med et emne. Det kan brukes i forhold til helt enkle emner til andre aktiviteter som krever stor grad av tankearbeid.

ScreenHunter_01 Nov. 15 14.52

Her er eksempel der elevene skal lære om våren. Dette ble brukt i forkant av læringsøkt med elevene.